Chú trọng đảm bảo chế độ chính sách, điều kiện làm việc

Hưởng ứng Tháng công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, ngày 25/5/2023 đoàn công tác của Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 - đã thăm hỏi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh cùng những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động tại công ty.. 

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đề nghị lãnh đạo và Ban Chấp hành công đoàn công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung, chủ đề trong Tháng Công nhân; tập trung và quan tâm hơn nữa đến hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động của công ty; chú trọng thực hiện, đảm bảo chế độ chính sách, điều kiện làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động yên tâm công tác, sản xuất.

 Ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty - phát biểu tại buổi thăm hỏi

Thay mặt Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, ông Võ Nhu - Chủ tịch Công đoàn Công ty nêu rõ, trong Tháng Công nhân năm 2023, Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro; tổ chức giải chạy bộ leo núi Dinh để kết nối, giao lưu, tăng cường sức khỏe cho đoàn viên, người lao động trong công ty; tổ chức khen thưởng, biểu dương người lao động ngành điện tiêu biểu cấp công ty cho 13 Người lao động đã có nhiều đóng góp trong hoạt động sản xuất, hoạt động công đoàn trong năm 2022 đến nay; … Ông Võ Nhu nhấn mạnh, “Việc chăm lo cho người lao động, công đoàn luôn xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, tuy nhiên, Tháng Công nhân là tháng cao điểm, cần có những hoạt động nổi bật hơn”. 

 Ông Võ Nhu - Chủ tịch Công đoàn Công ty - phát biểu tại buổi thăm hỏi, tặng quà

Tạo động lực phát huy tính năng động, sáng tạo trong sản xuất

Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã phát động nhiều phong trào sôi nổi, tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, động viên người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, thúc đẩy nhanh hơn quá trình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào mọi mặt hoạt động như: phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, hưởng ứng tích cực phong trào “Chuyển đổi số trong EVNGENCO3”, phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”,… 

Thay mặt Công đoàn Tổng Công ty, đoàn công tác tặng quà cho người lao động công ty với 1 túi quà giá trị 2 triệu đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng cho công đoàn cơ sở để tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tháng Công nhân. 

Đoàn công tác tặng quà cho đoàn viên, người lao động công ty

Dự báo thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức lớn, ông Vũ Quang Sáng đề nghị Công đoàn Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động nhất là dịp Tháng Công nhân. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền để người lao động giữ vững sản xuất điện, đẩy mạnh tuyên truyền phong trào phát huy sáng kiến, góp phần hoàn thành Chương trình “316 sáng kiến” trong CNVCLĐ Tổng Công ty, đóng góp vào Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Ngoài ra, công ty cần tích cực tuyên truyền về công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 trong lao động sản xuất, Chương trình “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của EVN để đoàn viên, người lao động thấu hiểu, quyết tâm, đồng hành cùng Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nguyễn Thế Trinh