Lãnh đạo EVNGENCO1 trao quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Giám đốc công ty Nhiệt điện Uông Bí và công ty Thuỷ điện Đại Ninh

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc, quyền Giám đốc Công ty Thuỷ điện Đại Ninh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Thuỷ điện Đại Ninh; ông Đỗ Trung Kiên - Phó Giám đốc, quyền Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí. Cả hai quyết định đều có hiệu lực từ ngày 16/11/2022. 

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 đã chia sẻ về một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới của Tổng công ty, đồng thời đặt hy vọng ở đội ngũ lãnh đạo trưởng thành từ đơn vị, kết hợp với đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết, sẽ đưa EVNGENCO1 phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành một trong những đơn vị mạnh của EVN.

Ông Nguyễn Hữu Phước và ông Đỗ Trung Kiên bày tỏ vinh dự khi nhận trọng trách mới, coi đây là thách thức không nhỏ với bản thân, đồng thời cam kết nỗ lực cùng tập thể đưa EVNGENCO1 phát triển, trở thành một trong những Tổng công ty phát điện hàng đầu trong khu vực. 

Quốc Tuấn