Nhiều người Việt có tên trong hồ sơ Panama

Cập nhập tin tức Nhiều người Việt có tên trong hồ sơ Panama

Quân bài chiến lược offshore trong hồ sơ Panama

Ông Hạnh Nguyễn cho rằng con số gần 190 cá nhân người Việt có trong Hồ sơ Panama là quá nhỏ so với hàng chục nghìn doanh nghiệp đầu tư theo hình thức này tại nước trong khu vực.

Ông Hạnh Nguyễn nói gì chuyện có tên trong hồ sơ Panama?

Kết quả tìm kiếm trên trang chủ của ICIJ xuất hiện tên ông Johnathan Hanh Nguyen, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương trong hồ sơ Panama. Vị này cũng đã xác nhận.