- Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết trong 6 tháng cuối năm 2015 sẽ điều hành chính sách tiền tệ theo hướng ổn định tỷ giá, mặt bằng lãi suất, kiểm soát tín dụng cho một số lĩnh vực rủi ro, bảo đảm thanh khoản cho các TCTD và nền kinh tế.

Sáng 23/6, đại diện NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong 6 tháng cuối năm, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các TCTD và nền kinh tế.

Cụ thể, NHNN sẽ điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở để đảm bảo lãi suất phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ. Mặt bằng lãi suất sẽ được duy trì ở mức như hiện nay, tức đã giảm 0,2-0,5%/năm so với cuối năm 2014.

{keywords}

NHNN sẽ ổn định tỷ giá, mặt bằng lãi suất

Trong 6 tháng đầu năm, lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng đối với một số ngành lĩnh vực đặc thù và các đối tượng chính sách đã được điều chỉnh giảm khoảng 0,5-0,6%/năm, xuống mức khoảng 6,5-6,6%/năm. Mặt bằng lãi suất huy động giảm 0,2-0,5%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn dài hơn 6 tháng, tạo điều kiện hỗ trợ cho việc giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn. Lãi suất cho vay giảm khoảng 0,2-0,3%/năm, hiện phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn, 9-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Trong 6 tháng cuối năm, NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá ổn định trong biên độ 2% đề ra từ đầu năm. NHNN sẽ điều hành đồng bộ các công cụ CSTT để điều tiết thanh khoản của các TCTD hợp lý, hỗ trợ ổn định tỷ giá, thực hiện linh hoạt các biện pháp mua bán ngoại tệ can thiệp thị trường, cam kết sẵn sàng bán can thiệp ngoại tệ để ổn định tỷ giá trong biên độ định hướng 2%. Trong nửa đầu năm, NHNN đã chủ động điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng tổng cộng 2% (1% từ ngày 7/1 và 1% từ 7/5)

Hiện tại, tỷ giá giao dịch trên thị trường tương đối ổn định trên mặt bằng mới và thấp hơn tỷ giá bán của NHNN. Đến ngày 19/6, tỷ giá liên gân hàng quanh mức 21.805 VND/USD, tỷ giá mua/bán của NHTM niêm yết khoảng 21.770-21.830 VND/USD.

Về tín dụng, NHNN sẽ điều hành tín dụng linh hoạt theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng. Tuy nhiên, NHNN khẳng định sẽ không chủ quan với tăng trưởng tín dụng đối với một số lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro và sẽ đặc biệt quan tâm tới tín dụng chính sách như trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, công nghệ cao…

NHNN sẽ tập trung triển khai các giải pháp tín dụng để đạt được mục tiêu tín dụng cho cả năm 2015 là 13-15% và đẩy mạnh việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD, xử lý nợ xấu, đưa tỷ lệ nợ xấu toàn ngành xuống dưới 3% vào cuối năm 2015.

Lê Hà