nhớ mẹ

Cập nhập tin tức nhớ mẹ

MỘT MÌNH TRONG VƯỜN MỘNG

Trầm tư chiếc ghế cuối vườn/ Nghĩ về mùa đông sắp đến/ Dự cảm khấp khểnh thương chiếc lá/ Cuối thu rồi, tìm đậu vai ai....

Tự dưng con thấy nhớ

Ngoài vườn hoa bưởi rụng/ Mây trắng vắt ngang trời/ Đỉnh ngàn Nưa u mặc/ Mấy năm rồi mẹ ơi? ...