nhu cầu tuyển dụng

Cập nhập tin tức nhu cầu tuyển dụng

75% nhà tuyển dụng có ý định tăng lương cho nhân viên từ đầu năm 2023

Theo kết quả một khảo sát vừa được công bố, 75% nhà tuyển dụng có ý định tăng lương cho nhân viên từ đầu năm 2023 để giữ chân nhân sự, với mức lương tăng trung bình khoảng 8.9%.

Nhu cầu tuyển dụng ngành CNTT Việt Nam tăng gấp 4 lần sau 10 năm

Theo thống kê, nhu cầu tuyển dụng của ngành CNTT đã tăng gấp 4 lần sau một thập kỷ, từ năm 2010 đến đầu năm 2020. Sự thay đổi mức lương đăng tuyển qua các năm cũng phản ánh xu hướng phát triển của CNTT tại Việt Nam.

Góp bàn chuyện thị trường nhân lực ngành CNTT Việt Nam

Theo thống kê, nhu cầu tuyển dụng của ngành CNTT đã tăng gấp 4 lần sau một thập kỷ, từ năm 2010 đến đầu năm 2020.