như thật

Cập nhập tin tức như thật

Những thiết bị chơi game mang lại cảm giác như thật

Sự ra đời của những chiếc kính thực tế ảo, đã mở ra một thời kỳ mới cho ngành công nghiệp game, dưới đây là những thiết bị chơi game ứng dụng trên kính thực tế ảo.