- Tình trạng những biển báo giao thông bị khuất do vật cản như cây cối, cột điện..., thậm chí do chính các biển báo giao thông che lấp nhau khá phổ biến trên các đường phố Thủ đô gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Hình ảnh những biển báo giao thông như đánh đố người đi đường trên một số tuyến phố Thủ đô:

Lê Anh Dũng