Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends)

Sona

Xem ảnh gốc tại đây.

Sona

Xem ảnh gốc tại đây.

Miss Fortune

Xem ảnh gốc tại đây.

Final Fantasy XIV: Heavensward

Xem ảnh gốc tại đây.

Xem ảnh gốc tại đây.

World of Warcraft

Xem ảnh gốc tại đây.

Xem ảnh gốc tại đây.

Titanfall

Xem ảnh gốc tại đây.

Xem ảnh gốc tại đây.

Assassin's Creed Unity

Xem ảnh gốc tại đây.

Xem ảnh gốc tại đây.

Khác

Xem ảnh gốc tại đây.

Xem ảnh gốc tại đây.

Xem ảnh gốc tại đây.

Xem ảnh gốc tại đây.

Xem ảnh gốc tại đây.

Xem ảnh gốc tại đây.

June_6th (Tổng hợp)