những game pc huyền thoại

Cập nhập tin tức những game pc huyền thoại

Một loạt huyền thoại PC chính thức có mặt trên Steam

Caesar, Phantasmagoria, Gabriel Knight... Tất cả đều là những trò chơi có tầm ảnh hưởng lớn trong sự phát triển của làng game.