những hình phạt cho học sinh

Cập nhập tin tức những hình phạt cho học sinh

Những hình phạt đáng nhớ nhất thời bạn còn là học sinh

(GameSao) - Ngoài những nỗi ác mộng đã quá quen như kiểm tra bài cũ, kiểm tra bất chợt... thì các hình phạt cũng là điều khiến học sinh phải sợ hãi "giật mình" khi nhớ lại thời đi học dữ dội đã qua...