Những khuôn mặt mới

Cập nhập tin tức Những khuôn mặt mới

Hoạ sĩ Nguyễn Quang Minh: Vẽ tranh thiếu nữ cũng giống như yêu

Nguyễn Quang Minh không cố đi tìm thêm những chủ đề mới mà chỉ đang lặn sâu hơn vào những cảnh trí đang mỗi ngày một đầy lên trong anh.