những kỷ lục bá đạo trong game

Cập nhập tin tức những kỷ lục bá đạo trong game

Những kỷ lục vô đối vẫn chưa có ai phá nổi trong game

Đã có vô số kỷ lục được tạo ra bởi các game thủ và chính họ hay những game thủ khác đã phá vỡ những kỷ lục đó để tạo nên những con số, những giới hạn và những đích đến cao nhất. Tuy nhiên có những điểm số và kỷ lục sẽ chẳng bao giờ có thể được phá và lập lại lần thứ 2 trên thế giới.