- Kỹ thuật trong bóng đá là điều rất cần thiết, nhưng đôi khi vì quá lạm dụng mà nó khiến cho chính cầu nguy cơ dính đòn trả đũa từ phía đối phương. 

Vĩnh Tường