những ứng dụng độc hại

Cập nhập tin tức những ứng dụng độc hại

Những ứng dụng kì quặc bị cấm cửa trên toàn thế giới

Với chính sách chặt chẽ trong quản lí nội dung và chất lượng ứng dụng, không ít cái tên đã bị Apple "xóa sổ" chỉ ít ngày sau khi được công khai.