- Chuyển Công ty TNHH Một thành viên Thông tin di động (VMS) từ VNPT về Bộ TT&TT; Tái cơ cấu VNPT và việc Bộ mạnh tay xử lý vi phạm đối với hoạt động cung cấp thông tin trên mạng được coi là những thông tin CNTT-VT nóng được công bố trên Cổng thông tin Bộ TT&TT.

{keywords}

Tái cơ cấu VNPT

Việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty TNHH Một thành viên Thông tin di động (VMS) từ VNPT về Bộ TT&TT và chuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về trực thuộc Bộ TT&TT quản lý theo các Quyết định số 877/QĐ-BTTTT và Quyết định số 878/QĐ-BTTTT được dư luận đặc biệt quan tâm.

Ngay sau khi tiếp nhận Công ty VMS, Bộ TT&TT đã ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty. Trên cơ sở các quy định của Nghị định số 69/2014/NĐ-CP và thực tế về vốn điều lệ, quy mô hoạt động hiện tại của Công ty VMS, ngày 16/9/2014, Bộ TT&TT đã trình Thủ tướng Chính phủ về mô hình tổ chức và đổi tên Công ty Thông tin di động thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Đây là một bước đi quan trọng, cần thiết để bảo đảm lộ trình cổ phần hóa được thực hiện thành công, đạt hiệu quả cao đồng thời hoàn toàn phù hợp về mặt pháp lý cũng như thực tiễn hoạt động của Công ty VMS. Việc đổi tên Công ty Thông tin di động thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone chuyên kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông sẽ làm tiền đề cơ sở cho Tổng công ty cạnh tranh lành mạnh trên thị trường viễn thông cùng với các Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông quân đội, góp phần hình thành thị trường viễn thông Việt Nam phát triển ổn định, bền vững.

Bộ TT&TT cũng đã chỉ đạo việc thực hiện tái cơ cấu phần còn lại của VNPT, trong đó tập trung vào các hoạt động: thoái vốn tại các công ty cổ phần; tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh vào ngành nghề kinh doanh chính, có thế mạnh; xây dựng phương án chi tiết sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2014-2015.

Đối chiếu quy định về điều kiện thành lập các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tại Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014, và căn cứ thực tế về vốn điều lệ, quy mô hoạt động hiện tại của các công ty này trong Tập đoàn VNPT, ngày 03/10/2014, Bộ TT&TT đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức thành Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT-Vinaphone) trên cơ sở Công ty Dịch vụ viễn thông, Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) trên cơ sở Công ty Truyền thông, Tổng công ty Hạ tầng (VNPT-Net) trên cơ sở Công ty Hạ tầng.

Trong quá trình chuyển đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh của cả VNPT và VMS đều duy trì mức tăng trưởng tốt.

Xử lý vi phạm đối với hoạt động cung cấp thông tin trên mạng

Trước tình trạng nhiều trang web cung cấp thông tin phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành gây bức xúc trong dư luận xã hội, Bộ TT&TT đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát nội dung thông tin trên các trang thông tin điện và mạng xã hội để có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm khắc, bảo đảm tính răn đe đối với các hành vi vi phạm của các đơn vị này.

Trong tháng 9/2014, Bộ TT&TT đã tiến hành xử lý 16 trường hợp, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp với tổng số tiền là 450 triệu và cảnh cáo 04 trường hợp, thu hồi 01 Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

Hành vi vi phạm chủ yếu của các trường hợp này là thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp không phép, không phù với thuần phong mỹ tục Việt Nam; không trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức theo quy định; trao đổi, truyền đưa thông tin xuyên tạc lịch sử, xúc phạm anh hùng dân tộc; quảng cáo, cung cấp trò chơi điện tử trên mạng không phép.

Tới đây, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát hoạt động của các trang thông tin điện tử nhằm bảo đảm quy định của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/ 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng được thực thi một cách nghiêm túc.

H.P (Tổng hợp từ mic.gov.vn)