những vị tổng thống Mỹ tồi tệ nhất trong game

Cập nhập tin tức những vị tổng thống Mỹ tồi tệ nhất trong game

Những vị tổng thống Mỹ tồi tệ nhất trong lịch sử game

(GameSao.vn) - Từ Fallout đến Metal Gear Solid - Đây là sáu nhà lãnh đạo của nước Mỹ mà không ai chịu bỏ phiếu cho.