nói

Cập nhập tin tức nói

Bí quyết phụ huynh Việt có con 4 tuổi biết đọc chữ

 “Bất cứ khi nào có dịp ngồi cùng con, tôi đều tranh thủ nói chuyện. Lúc nói chuyện, tôi hay âu yếm xao tay hoặc chân con. Tôi kể cho con nghe mọi việc xảy ra, mọi ý nghĩ chợt đến trong đầu vào lúc đó".