nông nghiệp Bắc Giang

Cập nhập tin tức nông nghiệp Bắc Giang

Tái cơ cấu nông nghiệp: Sau 5 năm Bắc Giang có những vùng quê ngàn tỷ

Sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm sản phẩm chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thị trường, Bắc Giang đã hình thành lên những vùng quê ngàn tỷ, người dân vươn lên làm giàu.

Bắc Giang ‘mở lối’ cho nông nghiệp công nghệ cao, nông dân hưởng lợi

Chủ trương thúc đẩy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, Bắc Giang ưu tiên, hỗ trợ các loại hình kinh tế tập thể tham gia vào hoạt động sản xuất này, nhất là HTX và tổ hợp tác nông nghiệp.