nông thôn mới

Cập nhập tin tức nông thôn mới

Nền tảng phát triển kinh tế nông thôn ở Tiền Giang

Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực gắn với truy xuất nguồn gốc hàng hóa đã giúp Tiền Giang có nhiều sản phẩm OCOP cấp tỉnh có sức cạnh tranh.

Phát huy các giá trị truyền thống vùng miền trong xây dựng nông thôn mới

Trong số 19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 16 (Văn hóa).

Bị vạch mặt, ‘Trái tim Việt Nam’ vẫn ngang nhiên nhử mồi dân nghèo

Tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo ở tỉnh Nghệ An, người dân phải to tiếng nhiều lần mới "đòi" được tiền.

Bộ Công an vào cuộc vụ “Trái tim Việt Nam” nghi lừa đảo

Bộ Công an yêu cầu các tỉnh tuyên truyền để người dân không tham gia.