Nông thông mới

Cập nhập tin tức Nông thông mới

Xây dựng nông thôn mới Điện Biên: Sức lan toả của một phong trào

Nhờ sự chung sức của người dân trong xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở Điện Biên dần thay đổi, có thêm nhiều miền quê đáng sống.