NQ02

tin tức về NQ02 mới nhất

Sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vữngicon
Góc nhìn02/06/20210

Sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững

Phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, bảo đảm an ninh quốc phòng là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững.
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bám sát các tiêu chí và thực hành quốc tếicon

Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bám sát các tiêu chí và thực hành quốc tế

Góc nhìn
24/03/2021
Dù là nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình thấp, nhưng Việt Nam vẫn đạt vị trí 70 về Môi trường kinh doanh năm 2019 (tăng 20 bậc so với 2015) và thứ 67 về Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 (tăng 10 bậc so với 2018).