D.T (tổng hợp)

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt, tài xế vẫn chạy bon bon

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt, tài xế vẫn chạy bon bon

Chiếc xe tải chở cỏ khô bốc cháy ngùn ngụt nhưng tài xế không hề hay biết vẫn cho xe lao đi vun vút trên đường.