Khệ nệ bê đá tảng đập hòm kính chưa đồ trang sức, nữ quái tụt cả quần đùi trước khi vơ vét được khá nhiều đồ trang sức.


H.P (tổng hợp)