Nữ Tổng thống Singapore

Cập nhập tin tức Nữ Tổng thống Singapore

14 trường hợp nộp lại quà tặng, 74 người khai tài sản chưa đúng quy định; Bão Nesat vào Biển Đông mạnh nhất cấp 13, tính 3 kịch bản đổ bộ… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.