Nữ Trưởng trạm y tế xã

Cập nhập tin tức Nữ Trưởng trạm y tế xã

Nữ trạm trưởng nhiều lần lẻn vào Trung tâm Y tế trộm thuốc đi bán

Nhiều lần lén vào Trạm Y tế lấy thuốc ra bán bên ngoài cho người dân ở xã Trung Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), nữ hộ sinh này bị camera an ninh nhiều lần ghi lại.

Nữ Trưởng trạm y tế xã tẩm xăng tự thiêu

Một nữ trạm trưởng trạm y tế xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam đã tự thiêu ngay tại nhà vệ sinh của cơ quan