Nước điện giải ion kiềm

Cập nhập tin tức Nước điện giải ion kiềm

Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AB50 hút khách Việt

Chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm 2021, hơn 3000 máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AB50 được bán ra tại hệ thống Thế Giới Điện Giải.

Hàng trăm bệnh nhân Chợ Rẫy tiếp cận nguồn nước ion kiềm

Ngày 19/12/2019 khoảng 300 bệnh nhân và thân nhân tham dự truyền thông giáo dục sức khỏe do BV Chợ Rẫy tổ chức, giúp người dân tiếp cận giải pháp nước uống mới. Chương trình do Thế Giới Điện Giải phối hợp thực hiện.