nước mắm asen

Cập nhập tin tức nước mắm asen

Làm rõ ai đứng sau T&A Ogilvy vụ nước mắm thạch tín

Các Hiệp hội nước mắm vừa kiến nghị Thủ tướng làm rõ đơn vị đứng đằng sau T&A Ogilvy tài trợ cho Vinastas thực hiện cuộc khảo sát nước mắm nhiễm asen.

Vinastas chính thức xin lỗi người tiêu dùng về vụ nước mắm

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) vừa đăng công văn chính thức xin lỗi người tiêu dùng, các nhà sản xuất, kinh doanh nước mắm và các cơ quan quản lý về sự cố nước mắm vừa qua.

Chuyên gia nước ngoài tham mưu về chất lượng nước mắm

Tổ công tác sẽ nghiên cứu các tài liệu khoa học trong và ngoài nước, quy định của quốc tế và Việt Nam, tổ chức làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước về chất lượng, an toàn thực phẩm sản xuất nước mắm

Vụ nước mắm thạch tín: 5 hiệp hội thảo đơn kêu lên Thủ tướng

Năm hiệp hội thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành về thông tin nước mắm chứa arsen gây thiệt hại cho DN, người tiêu dùng.