NYU

Cập nhập tin tức NYU

Đại học New York (NYU), được thành lập vào năm 1831, là trường đại học nghiên cứu tư nhân lớn nhất nằm ở trung tâm thành phố New York, Mỹ.