Kiều Oanh (Theo Bloomberg)

Không chiếm đoạt công việc, robot sẽ phối hợp làm cùng con người?

Không chiếm đoạt công việc, robot sẽ phối hợp làm cùng con người?

Thay vì cướp đi công việc của những người công nhân, robot thế hệ mới sẽ phối hợp trong công việc cùng con người để hỗ trợ lẫn nhau.