ô tô chuyên dụng

Cập nhập tin tức ô tô chuyên dụng

Dịch bệnh kéo dài, TP.HCM dừng đăng ký ô tô

Công an TP.HCM cho biết, thực hiện các yêu cầu ưu tiên phòng chống dịch Covid-19, sẽ tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới các phương tiện giao thông.