Chiếc ô tô tải liều băng qua cây cầu gỗ đã cũ. Cầu sập, ô tô lơ lửng trước vực sâu.


H.P (tổng hợp)