Ocolus Rift

Cập nhập tin tức Ocolus Rift

Chữa FA cho game thủ bằng... kính thực tế ảo

Ứng dụng mô phỏng thực tế ảo này sẽ đặt bạn vào một căn phòng hội nghị ảo.