Office 2016

Cập nhập tin tức Office 2016

Office 2016 ra mắt chính thức

Bộ ứng dụng Office 2016 được phát hành cho 47 ngôn ngữ, hỗ trợ các nền tảng từ Windows 7 trở lại đây.

Microsoft phát hành Office 2016 bản thử nghiệm

 Phiên bản Office kế tiếp sẽ được phát hành dưới dạng thử nghiệm tới người dùng cá nhân kể từ hôm nay, 5/5, bám sát lộ trình xuất xưởng vào mùa thu năm nay.