Tập đoàn Trung Nguyên vừa chính thức lên tiếng về việc tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thi hành án đối với cá nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đặng Lê Nguyên Vũ và Tập đoàn Trung Nguyên.

Trung Nguyên khẳng định ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã thi hành xong nghĩa vụ thanh toán số tiền hơn 1.190 tỷ đồng cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo trước thời điểm Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM nhận được công văn yêu cầu hoãn thi hành án của Viện KSND Tối cao theo đơn đề nghị giám đốc thẩm của bà Thảo.

Bản án phúc thẩm số 39/2019/HNGĐ-PT, có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được tòa tuyên vào ngày 5/12/2019, xác nhận: ông Vũ và bà Thảo kết thúc quan hệ vợ chồng sau gần 20 năm chung sống. Cũng từ thời điểm này, bà Thảo không còn là cổ đông trong các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.

{keywords}
 Ông Đặng Lê Nguyên Vũ 

Về tài sản, bản án 39/2019/HNGĐ-PT tuyên: “Giao cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên”; “Giao cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên”.

Cũng theo bản án, ông Vũ có trách nhiệm thanh toán chênh lệch tài sản cho bà Thảo tổng cộng 1.190.677.619.855 đồng. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán số tiền chênh lệch trên, ông Vũ được quyền liên hệ với các Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông và TP.HCM để làm thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh theo quy định.

Ngày 13/1, Cục THADS TP.HCM có văn bản số 3978/GXN-THADS xác nhận ông Vũ đã thi hành xong nghĩa vụ thanh toán số tiền chênh lệch hơn 1.190 tỷ đồng nói trên cho bà Thảo.

Cũng trong ngày 13/1, Cục THADS TP.HCM nhận được công văn yêu cầu hoãn thi hành án (đề ngày 10/1/2020) của Viện KSND Tối cao yêu cầu hoãn thi hành án phần tài sản để có thời gian xem xét, giải quyết đơn đề nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án theo đề nghị của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Vì lý do ông Vũ đã thi hành xong nghĩa vụ thanh toán số tiền hơn 1.190 tỷ đồng tại Cục THADN TP.HCM nên cơ quan này không thể ra quyết định hoãn thi hành án theo yêu cầu của Viện KSND Tối cao.

Ngày 16/1, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã có văn bản số 4086/CTHADS thông báo kết quả thi hành án, hồi âm cho Viện KSND Tối cao về vấn đề này.

Tập đoàn Trung Nguyên khẳng định ông Vũ “đã thực hiện xong” nghĩa vụ thanh toán chênh lệch cho bà Thảo, đồng thời “chính thức sở hữu” toàn bộ cổ phần tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên.

Văn bản này cũng cho biết ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ Tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên) đã chính thức sở hữu toàn bộ cổ phần tại các công ty. Tập đoàn Trung Nguyên cũng đã hoàn thành thủ tục với cơ quan chức năng các tỉnh thành liên quan để thông báo thay đổi thông tin cổ đông theo phán quyết định của tòa án. Theo đó, trong danh sách cổ đông mới tại các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên đều không còn tên bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Anh Tuấn