Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống

Cập nhập tin tức Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống

Hơn 15 năm gây dựng cơ đồ nghìn tỷ, đại gia bất ngờ phủi tay bán sạch

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, bầu Thuỵ, bầu Đức bán hết cổ phiếu đua nhau bán cổ phiếu là tin nổi bật tuần qua.