Ông Nguyễn Duy Lâm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ngày 6/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Lâm, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông được bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

{keywords}
Tân Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm

Ông Nguyễn Duy Lâm có trình độ Thạc sĩ kỹ thuật. Ông được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông từ ngày 1/2/2020 cho đến nay.

Trước đó ông làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải.

Như vậy, ngoài Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận Tải có 4 Thứ trưởng gồm các ông: Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Duy Lâm.

Thu Hằng

Phân công nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng trong phòng chống dịch Covid-19

Phân công nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng trong phòng chống dịch Covid-19

Ngày 5/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công văn về việc tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng và một số thành viên Chính phủ cũng được phân công cụ thể.