Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X sáng nay (25/12) đã thảo luận và hiệp thương bầu nhân sự tham gia BCH, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội nghị đã hiệp thương bầu Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Ông Nguyễn Minh Triết có trình độ Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị.

{keywords}
Ông Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Minh Triết từng làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh; chuyên viên Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn - Thường trực Trung ương Hội Hội Sinh viên Việt Nam; Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định; Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Hội nghị cũng đã hiệp thương bổ sung 2 Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam gồm Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn Nguyễn Nhất Linh và Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội Trần Quang Hưng.

BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã hiệp thương bổ sung 4 người vào BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khoá X; 3 người vào Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; 1 người vào Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

T.Thường

Ban Bí thư yêu cầu chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đoàn

Ban Bí thư yêu cầu chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đoàn

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.