- Ông Nguyễn Phú Trọng đã được Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI bầu làm Tổng bí thư nhiệm kỳ 2011 - 2015, theo thông tin vừa được công bố tại lễ bế mạc Đại hội Đảng.


Ông Nguyễn Phú Trọng, tân Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh: HLong

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, quê Hà Nội, hiện là Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Là cử nhân ngữ văn, tiến sĩ về chính trị học, ông Trọng được kếp nạp Đảng năm 1967.

Ông tham gia Bộ Chính trị từ khóa VIII. Trước khi đắc cử vị trí Tổng Bí thư khóa XI, ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ: Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội (khóa XII, XIII, XIV).

Tháng 6/2006, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
.

BCH TƯ giao Bộ Chính trị phân công một số ủy viên tham gia Ban Bí thư. Tại hội nghị, BCH bầu 4 người vào Ban Bí Thư gồm: Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình, Hà Thị Khiết, Nguyễn Thị Kim Ngân.
BCH bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 21 thành viên, đứng đầu là ông Ngô Văn Dụ.

Ảnh: HLong

Chiều qua, BCH TƯ đã họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, với 14 người: Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị, Trần Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc.

Sau khi BCH và Tổng bí thư khóa mới ra mắt, Tổng bí thư khóa X Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu chúc mừng người kế nhiệm.

Theo ông Mạnh, ĐH bầu ra BCH mới, do ông Trọng làm Tổng bí thư sẽ mang lại sức sống mới để toàn Đảng vượt qua khó khăn.

“Tôi có một niềm tin mãnh liệt vào điều đó”, ông Mạnh nói.

Theo cựu Tổng bí thư, bản thân ông vừa qua còn có những việc chưa được như mong muốn của Đảng, dân. Như hạn chế đã nêu trước Đại hội. “Trong các hạn chế đó có phần của tôi”, ông Mạnh nói.

Ông Mạnh cho rằng sẽ tiếp tục phấn đấu để giữ vững phẩm chất, đạo đức.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lên nhận bó hoa do người tiền nhiệm Nông Đức Mạnh trao.

Toàn tâm, toàn ý phụng sự dân tộc

Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, ĐH đã thảo luận thẳng thắn, dân chủ thông qua các quyết sách phát triển, có giá trị định hướng và triển khai nhiệm vụ xây dựng đất nước 20 năm tới. Đó là bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh 91, bổ sung sửa đổi văn kiện, thông qua chiến lược phát triển giai đoạn mới

Tổng bí thư khóa X Nông Đức Mạnh chúc mừng người kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: HLong
Theo ông Trọng, các văn kiện được thông qua lần này là sự tổng kết sâu sắc các chiến lược phát triển vừa qua. Là sự kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, kết tinh chủ nghĩa Mác - Lê.

“Sự thống nhất ý chí của Đại hội biểu thị quyết tâm của Đảng ta là tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, để nước ta trở thành một nước  công nghiệp hóa hiện đại”, ông Trọng nói.

Đại hội đã thông qua những nhiệm vụ mới về nâng cao năng lực của Đảng, để Đảng ngày càng vững mạnh.

Xây dựng Đảng là nhân tố trọng yếu, để Đảng là đội tiên phong của nhân dân lao động, giai cấp công nhân”, ông Trọng nói.

Tân Tổng bí thư cũng bày tỏ lòng “tri ân” với những người do quá tuổi đã không ứng cử vào BCH Trung ương khóa mới để tạo điều kiện và cơ hội cho những người trẻ: “Xin ghi nhận đóng góp và nghĩa cử của các đồng chí và xin các đồng chí tiếp tục đóng góp cho đất nước”.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa mới, ông Trọng khẳng định, “BCH khóa XI xin đem hết sức, toàn tâm, toàn ý phụng sự đất nước, dân tộc”.

Sửa đổi Cương lĩnh, điều lệ Đảng

Trước đó, ở đầu phiên bế mạc Đại hội, ông Đinh Thế Huynh đã trình bày một số điểm tiếp thu sửa đổi Cương lĩnh và điều lệ Đảng.

Có 65,04% đại biểu đồng ý sửa đặc trưng chủ nghĩa xã hội thành có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiên tiến, phù hợp.

Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi đề nghị nên bổ sung thêm vào Điều lệ một điểm là: “đảng viên cấp dưới, tổ chức Đảng cấp dưới có quyền giám sát đảng viên và tổ chức cấp trên. Giao BCH Trung ương đưa ra quy định cụ thể, để chống lộng hành, gi trưởng, mất dân chủ”.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Khi xây dựng quy chế giám sát, nên tiếp thu ý kiến của ông Nguyễn Văn Chi để cụ thể hóa.

Dự thảo Cương lĩnh trước đó đưa ra Đại hội ghi là “có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất”. Quy định này trong dự thảo đã được thảo luận sôi nổi. Một số đại biểu như Chủ nhiệm UB Pháp luật QH Nguyễn Văn Thuận, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc cho rằng, Đảng vẫn xác định quan hệ đa sở hữu, có công, có tư. Vậy bây giờ chỉ nói "công hữu tư liệu sản xuất" thì ai yên tâm đầu tư cho chúng ta?

Như vậy, sau rất nhiều tranh luận, đây là điểm sửa đổi mới trong Cương lĩnh, khác dự thảo ban đầu.

Cũng trong phiên khai mạc sáng nay, ông Đinh Thế Huynh đã trình bày một số điểm tiếp thu sửa đổi khác vào điều lệ Đảng.

Về việc Nhà nước thống nhất quản lý đối với quân đội và công an và sự nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, có 1103 phiếu đồng ý, chiếm 80,16%. Phương án 2 - giữ như điều lệ hiện hành - có 261 phiếu đồng ý, chiếm 18,9%.

Như vậy Đại hội đồng ý bổ sung hai nội dung vào khoản 1 điều 25:

Nội dung 1: sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban chấp hành TƯ, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng quyết định những điều cơ bản xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân.

Nội dung 2: Nhà nước thống nhất quản lý đối với quân đội và công an và sự nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Cụ thể hóa một số chức danh và vai trò chỉ đạo của Đảng đối với quân đội.

Phương án 1: sửa một số khoản của điều 26, điều 27 về việc nêu rõ các chức danh Tổng bí thư là Bí thư Quân ủy TƯ, Bí thư cấp ủy địa phương trực tiếp là Bí thư đảng ủy quân sự cùng cấp. Có 1166 phiếu đồng ý, chiếm 84,74%.

Phương án 2: giữ như điều lệ hiện hành, có 198 phiếu đồng ý, chiếm 14,39%.

Như vậy Đại hội đồng ý sửa một số điều 26, 27 về việc nêu rõ một số chức danh như Tổng bí thư là Bí thư Quân ủy TƯ, Bí thư cấp ủy địa phương trực tiếp là Bí thư đảng ủy quân sự cùng cấp.

VietNamNet