Ông Tào Đức Thắng

Cập nhập tin tức Ông Tào Đức Thắng

Chủ tịch Viettel: “Sự bồng bột của tuổi trẻ là thứ năng lượng đặc biệt”

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel nói rằng, lợi thế của tuổi trẻ là nhiều năng lượng, dám nghĩ dám làm, nhanh nhẹn, nhạy bén trong tiếp cận tri thức và xu thế mới.

Thủ tướng đề nghị tổng kết mô hình Viettel làm bài học phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel nhấn mạnh, sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, đến nay Viettel đã trở thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước hàng đầu tại Việt Nam.