ông Trần Đức Trung

Cập nhập tin tức ông Trần Đức Trung

Có 'dấu hiệu hình sự' vụ giả danh hỗ trợ người nghèo?

“Vụ việc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra làm rõ, để lấy lại niềm tin cho nhân dân”.

Ông Trần Đức Trung làm gì với 'thư kêu gọi hỗ trợ người nghèo'?

"Họ cũng đưa cho chúng tôi một số thư tay, và thư kêu gọi của một số lãnh đạo để làm tin và tôi nghĩ ủng hộ người nghèo thì đồng ý thôi", lãnh đạo Hội CCB Việt Nam trao đổi.