Chiều 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và kết quả các mặt công tác của Đảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ cao nên đã tác động lớn đến các mặt kinh tế- xã hội, đời sống nhân dân thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng các kịch bản phục hồi kinh tế, duy trì các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh từ tháng 5/2021 đã kéo nền kinh tế thành phố giảm sút mạnh. Dự kiến tăng trưởng GRDP của thành phố năm 2021 tăng khoảng 0,11%. Một số lĩnh vực có sự tăng trướng khá: như doanh thu bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt kim ngạch xuất khẩu phần mềm tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức; Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới theo hướng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biêu toàn quốc lân thứ XIII của Đảng. Quá trình thực hiện của thành phố nghiêm túc, sáng tạo, có chiều sâu; giúp cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dụng cơ bản, quan trọng.

Nhìn lại gần 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị của Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố, Đà Nẵng đã đạt một số thành tựu ấn tượng. Trong điều kiện dịch bệnh kéo dài, với đặc thù của Đà Nẵng hiện nay, nguồn thu chủ yếu phụ thuộc vào dịch vụ, du lịch, năm 2021, thành phố quyết tâm không để tăng trưởng âm là thành công lớn.

Ông Võ Văn Thưởng lưu ý Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng không vì khắc phục các sai phạm trong thời gian qua mà nhiệm kỳ này làm việc cầm chừng, không dám đột phá...

Về định hướng phát triển thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thành phố Đà Nẵng phải gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu cho Đà Nẵng rất cao trong định hướng phát triển, vì vậy cần có lộ trình, bước đi chắc chắn.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cần tập trung công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy đoàn kết trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. Tập thể cán bộ cần mạnh mẽ, quyết liệt, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; Không phải vì lo lắng phải khắc phục các sai phạm trong thời gian vừa qua mà nhiệm kỳ này làm việc cầm chừng, không dám đột phá, dẫn đến không đáp ứng nhiệm vụ.

Thành phố Đà Nẵng cần đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ thực tiễn. Công tác luân chuyển cán bộ phải đồng đều giữa các lĩnh vực, cần có sự luân chuyển cán bộ giữa khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể với chính quyền và ngược lại.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia sẻ với những khó khăn của thành phố Đà Nẵng liên quan đến việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, thực hiện các bản án có hiệu lực và đề nghị thanh phố hệ thống lại để báo cáo đề xuất với Trung ương, tháo gỡ khó khăn cho thành phố.

Ông Võ Văn Thưởng nêu rõ: "Văn phòng Trung ương nghiên cứu Kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực của Thường trực họp vừa qua đã nêu ra về vấn đề này. Tính toán làm sao trên cơ sở đề nghị của Đà Nẵng, của Khánh Hòa, của một số tỉnh với bài học kinh nghiệm vừa rồi đã giải quyết... đề xuất Thường trực Ban Bí thư chủ trì để nghe các cơ quan đề xuất, tiếp tục tháo gỡ"./.  

Theo VOV

Nếu thu hồi 2 dự án lấn sông Hàn, Đà Nẵng có thể phải bồi thường 2.000 tỷ

Nếu thu hồi 2 dự án lấn sông Hàn, Đà Nẵng có thể phải bồi thường 2.000 tỷ

Sở Xây dựng dự tính, nếu muốn điều chỉnh, thu hồi 2 dự án lấn sông Hàn, Đà Nẵng phải bồi thường 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp nên phương án được tính đến là cho phép xây cao ốc với mật độ phù hợp.