Ngày 19/1, Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 26 (về nông nghiệp, nông dân và nông thôn) và Văn Phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị góp ý kiến báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết này. 

Năng suất sản xuất nông nghiệp của Việt Nam chỉ bằng 30% Trung Quốc

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng cho biết, nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết 26 đề ra đến năm 2020 đạt và vượt như: Thu nhập của người dân nông thôn tăng 4,5 lần so với năm 2008 (mục tiêu là trên 2,5 lần); số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 62,4% (mục tiêu là khoảng 50%), đến năm 2021 đã đạt 68,2%; tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn bình quân giảm 1,21%/năm (mục tiêu là giảm 1 - 1,5%/năm).

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp có xu hướng giảm, sản xuất chủ yếu vẫn dựa vào nông hộ nhỏ; chất lượng, hiệu quả và tính bền vững chưa cao; ứng dụng khoa học công nghệ còn thấp...

{keywords}
Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng

Ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài trong công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân và người dân nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

“Nông dân, người dân nông thôn là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển; là lực lượng quyết định sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới phồn vinh”, ông Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh đồng thời cho rằng, cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng phát triển nền nông nghiệp sinh thái, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới.

Ban chỉ đạo đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là duy trì tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp khoảng 3%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động nông nghiệp đạt bình quân từ 5,5-6%/năm giai đoạn 2021-2030.

Tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn trên 10%/năm; thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn khoảng 15%...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Minh Tấn cho biết, vừa qua vẫn tồn tại tình trạng thiếu nguồn lực cho phát triển tam nông, đặc biệt là cơ chế lồng ghép, cơ chế chính sách còn hạn chế, như chính sách đất đai, tín dụng làm cho người dân và doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó tiếp cận.

Vì vậy, ông kiến nghị cần đầu tư nhiều hơn, có đủ nguồn lực tín dụng, ban hành chính sách nhưng không bố trí nguồn lực nên chưa thể đi vào cuộc sống. Quan tâm nhiều hơn nữa đến áp dụng khoa học công nghệ… Hiệu lực, hiệu quả của cơ chế chính sách tam nông phải bàn một cách nghiêm túc vì nhiều chính sách chưa mang lại hiệu quả hay hiệu quả còn thấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn nhìn nhận, năng suất sản xuất nông nghiệp của VIệt Nam chỉ bằng 44% so với Thái Lan và 30% so với Trung Quốc.

Ông Sơn đề nghị cần có chiến lược phát triển cây trồng vật nuôi trong tương lai, mở rộng rộng thị trường bền vững giải bài toán “được mùa, mất giá” cho bà con nông dân. Đặc biệt cần đầu tư hệ thống nhà máy chế biến nông sản và logistic. 

Người nông dân an tâm và có thể làm giàu trên đất được giao

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, tín dụng nông nghiệp, nông thôn luôn có mức tăng trưởng cao, bình quân trong giai đoạn 2008 -2020 tăng 18,6%, trong khi mức tăng chung của cả nước chỉ 16%. Cuối năm 2021, dư nợ tín dụng nông nghiệp nông thôn đạt khoảng 2,3 triệu tỷ đồng, chiếm 25% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thuộc đối tượng ưu tiên tối đa là 4,5%.

Thời gian tới, ngành ngân hàng tiếp tục hướng dòng vốn vào nông nghiệp, nông thôn duy trì tỉ lệ khoảng 25-30% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Tín dụng tập trung vào nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã, những sản xuất quy mô lớn.

Nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị bổ sung chỉ tiêu tăng cường xuất khẩu nông sản, cường quốc về nông nghiệp, với mức cụ thể là kim ngạch xuất khẩu nông sản là 80 tỷ USD vào năm 2030. Chỉ tiêu này là có cơ sở đạt được vì bình quân những năm qua tăng 3,3 tỷ USD/năm.

{keywords}
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, giải quyết tốt những vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là yếu tố quan trọng mang tính tiền đề để đất nước đạt được mục tiêu mà đại hội 13 đặt ra đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Ông Võ Văn Thưởng lưu ý nguyên tắc ra nghị quyết mới phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên cơ sở cái gì đã làm hay thì tiếp tục phát huy. Đồng thời, giải pháp để giải quyết các vấn đề mới, khắc phục tối đa các hạn chế yếu kém, đặc biệt là thể chế về đất đai để phục vụ cho phát triển nông nghiệp để người nông dân an tâm và có thể làm giàu trên đất mà nhà nước đã giao hoặc là tạo điều kiện thực hiện điều mà bấy lâu nay chúng ta vẫn mơ ước là ly nông nhưng không ly hương.

"Thu hút được đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông sản Việt Nam phải được mong chờ đặt hàng chứ không phải chờ đợi để giải cứu”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Nhấn mạnh nông thôn trở thành môi trường để giới trẻ khởi nghiệp trong kinh tế nông nghiệp; môi trường bền vững, an ninh trật tự được giữ vững và đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao, ông Võ Văn Thưởng chia sẻ: “Nếu lãng mạn hơn chúng ta có thể suy nghĩ tới các điệu hát then, dân ca quan họ, các chiếu chèo, các câu vọng cổ vẫn được ngân lên ở các làng nông thôn mới vào mỗi buổi chiều. Người nông dân có thể ngồi nhâm nhi vài ly rượu, ngủ ngon lành mà không sợ nông sản hôm sau mất giá, không sợ thiếu tiền đóng học phí cho con".

Thường trực Ban Bí thư nhắn nhủ, chúng ta nên nghĩ đến điều đó thì mới nói là chất lượng của người dân, mới nói đến đời sống văn hóa đời sống văn hóa tinh thần phong phú, nói đến di sản văn hóa được phát huy ở từng làng nông thôn mới như thế nào.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban chỉ đạo tiếp thu chắt lọc kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp cho dự thảo nghị quyết để phấn đấu đến tháng 3 trình Bộ Chính trị cho ý kiến và tiếp tục hoàn thiện đến tháng 5 trình trung ương. Sau khi trình trung ương thì văn bản hóa ngay và triển khai cụ thể.

Thu Hằng

Nông nghiệp, nông thôn khẳng định vai trò là "trụ đỡ" của nền kinh tế

Nông nghiệp, nông thôn khẳng định vai trò là "trụ đỡ" của nền kinh tế

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhận định, nông nghiệp, nông thôn đang khẳng định vai trò là "trụ đỡ" của nền kinh tế. Tuy nhiên, các tác động khách quan như thiên tai, dịch bệnh… gây thiệt hại lớn cho người nông dân.