Ông Vũ Ngọc Hoàng

Cập nhập tin tức Ông Vũ Ngọc Hoàng

Chậm phát triển là có tội với tiền nhân, hậu thế

Đổi mới là con đường duy nhất. Lãng phí cơ hội là có tội với tiền nhân, hậu thế.

Ngẫm về kỹ năng làm ông chủ của người Việt

Chúng ta đã đào tạo thế nào để khi hội nhập nhân sự chưa có đủ kỹ năng làm chủ.

Ba mươi năm qua láng giềng vượt xa ta quá

Trong khoảng thời gian 30 năm qua, thiên hạ đã đi nhanh hơn mình rất nhiều.