online shopping

Cập nhập tin tức online shopping

Nhận diện đánh giá ‘ảo’ khi mua sắm trực tuyến

Sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến trong những năm qua cũng kéo theo nhiều hình thức gian lận liên quan đến hoạt động này. Một trong những gian lận phổ biến là tình trạng đánh giá ‘ảo’ đánh lừa người tiêu dùng.