Oraichain Hackathon

Cập nhập tin tức Oraichain Hackathon

Nền tảng khoa học phi tập trung đạt giải nhất thi lập trình Oraichain Hackathon

Oraichain Hackathon là cuộc thi lập trình được Trung ương Đoàn tổ chức dành cho các bạn trẻ trong và ngoài nước.

Phát động cuộc thi lập trình Blockchain cho thanh niên Việt Nam

Oraichain Hackathon là cuộc thi lập trình dành cho người Việt dưới 35 tuổi. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là hơn 200 triệu đồng.