OTA

Cập nhập tin tức OTA

Đại lý du lịch trực tuyến Việt Nam tính kế sang Singapore 'né thuế'

Nhiều đại lý du lịch trực tuyến (OTA) nội địa đã có kế hoạch chuyển sang đăng ký kinh doanh tại các quốc gia như Singapore để tránh nghĩa vụ nộp thuế, từ đó có thể cạnh tranh giá với các OTA nước ngoài.