Trong thời gian vừa qua trên một số trang thông tin điện tử đã xuất hiện thông tin: Xe ô tô dưới 07 chỗ phải nộp thêm phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới hơn 16 triệu đồng/xe. Bộ Tài chính vừa chính thức có văn bản giải thích về vấn đề này.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 08/6/2015, Bộ đã có công văn gửi lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu, lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô từ 07 chỗ ngồi trở xuống.

Dự thảo đã được đăng trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Tài chính để xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân. Nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất, người nộp phí, lệ phí

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô từ 07 chỗ ngồi trở xuống thì phải nộp phí; khi đăng ký cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng thì phải nộp lệ phí cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu thực hiện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Không mang tính bắt buộc.

Khoản phí này không thu đối với phương tiện đang sử dụng của người sử dụng; không thu đối với người mua phương tiện; không thu đối với từng phương tiện khi sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu (nếu không có yêu cầu).

Thứ hai, về mức thu phí, lệ phí

Phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu quy định như sau: Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng là 16.000.000 đồng/phép thử/lần; Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu diesel là 16.500.000 đồng/phép thử/lần.

Trường hợp phương tiện vừa đăng ký thử nghiệm khí thải vừa đăng ký thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu thì chỉ phải nộp một lần phí thử nghiệm khí thải; không phải nộp phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Phí thử nghiệm khí thải được thu theo mẫu phương tiện (kiểu, loại phương tiện. Ví dụ: Loại xe camry, loại xe santafe, loại xe lexux 570,...) phục vụ nhu cầu quảng cáo sản phẩm hoặc để nghiên cứu hoàn thiện kiểu, loại sản phẩm.

Một mẫu thử nghiệm khí thải được áp dụng để dán nhãn cho cùng kiểu, loại phương tiện được sản xuất hoặc nhập khẩu không giới hạn số lượng.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô từ 07 chỗ trở xuống là 100.000 đồng/giấy.

Khoản lệ phí này xây dựng theo quy định tại Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Bộ Tài chính quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng (Điều 17).

Mức lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng 100.000 đồng/giấy được thu theo mẫu (kiểu, loại) phương tiện; không thu đối với từng phương tiện khi sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu,...; không thu đối với người mua phương tiện; không thu đối với phương tiện đang sử dụng của người sử dụng.

{keywords}

Việc thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu không mang tính bắt buộc, xuất phát từ nhu cầu của chủ phương tiện.


Thứ ba, phí thử nghiệm tiêu thụ nhiên liệu không phải là khoản thu mới

Hiện phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đang thực hiện theo quy định tại Thông tư số 195/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Kết quả thử nghiệm khí thải đồng thời đã cho kết quả về mức tiêu thụ nhiên liệu phương tiện.

Thực tế có trường hợp chỉ yêu cầu thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu (không yêu cầu thử nghiệm khí thải). Cần quy định mức thu phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu tại dự thảo Thông tư này nhằm giảm chi phí. Vì mức thu phí thử nghiệm khí thải theo quy định tại Thông tư số 195/2011/TT-BTC là: Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng 24.000.000 đồng/phép thử; Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu diezel 26.400.000 đồng/phép thử.

Nếu chỉ đề nghị thực hiện riêng thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu thì mức thu phí theo dự thảo Thông tư là: Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng là 16.000.000 đồng/phép thử/lần; Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu diesel là 16.500.000 đồng/phép thử/lần.

Thứ tư, phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu không mang tính bắt buộc

Việc thử nghiệm khí thải (đã quy định thu phí tại Thông tư số 195/2011/TT-BTC) đồng thời cho kết quả về mức tiêu thụ nhiên liệu. Trường hợp yêu cầu thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu cùng với thử nghiệm khí thải phương tiện thì người yêu cầu thử nghiệm chỉ phải nộp một khoản phí thử nghiệm khí thải, không phải nộp phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu thử nghiệm mẫu phương tiện để phục vụ nghiên cứu, quảng cáo cho kiểu, loại phương tiện, không giới hạn số lượng... thì yêu cầu thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu độc lập. Khi đó người yêu cầu phải nộp thêm phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu cho mẫu phương tiện.

Bộ Tài chính nhấn mạnh việc thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu không mang tính bắt buộc, xuất phát từ nhu cầu của chủ phương tiện. Khi có yêu cầu thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu thì mới phải nộp phí.

(Theo Người đồng hành)