OTT xuyên biên giới

Cập nhập tin tức OTT xuyên biên giới

Quy định mới "siết" hoạt động của các nền tảng truyền hình xuyên biên giới

Các nền tảng OTT xuyên biên giới hoạt động tại Việt Nam sẽ phải tuân thủ quy định về giấy phép, cung cấp nội dung và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý là Bộ TT&TT kể từ đầu năm sau.

Doanh thu OTT TV tăng gấp 3, gấp rút "quản" các nền tảng xuyên biên giới

Dự kiến từ năm 2023, sẽ có nhiều quy định mới buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT TV xuyên biên giới phải tuân thủ.