Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định 71 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06 (năm 2016) của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Nghị định mới sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình (PTTH) trong đó có loại hình PTTH trên Internet để phù hợp với xu thế hiện nay.

Trong phân loại các dịch vụ, quy định nêu loại hình dịch vụ PTTH trên mạng Internet là loại hình sử dụng kết nối mạng Internet thông qua các địa chỉ tên miền của trang thông tin điện tử hoạc địa chỉ Internet xác định do Việt Nam quản lý, gồm cả ứng dụng Internet.

Các ứng dụng OTT TV nằm trong đối tượng điều chỉnh của quy định mới. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Việc quản lý cung cấp nội dung thông tin trên dịch vụ PTTH được thực hiện theo quy định của pháp luật về báo chí, điện ảnh; quản lý hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng PTTH theo quy định của pháp luật về viễn thông.

Quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ PTTH tại Việt Nam bao gồm dịch vụ PTTH trên mạng Internet cung cấp xuyên biên giới tới người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Nghị định này và pháp luật liên quan.

Đối với hồ sơ cấp phép cung cấp dịch vụ, Nghị định mới quy định đề án cung cấp dịch vụ cần thuyết minh rõ về loại hình, phạm vi cung cấp dịch vụ; phương án kỹ thuật cung cấp dịch vụ PTTH trực tuyến và dịch vụ PTTH theo yêu cầu (nếu có); phương tiện thanh toán dự kiến các điều khoản về quyền lợi, trách nhiệm các bên trong ký kết hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ và những nội dung khác theo quy định.

Trường hợp trên dịch vụ không cung cấp các kênh chương trình, chỉ cung cấp nội dung PTTH theo yêu cầu thì thực hiện kê khai theo biểu đồ do Bộ TT&TT quy định, gồm: phạm vi, điều kiện kỹ thuật, phương tiện thanh toán, quy trình giải quyết khiếu nại… Dự kiến có các điều khoản về quyền, trách nhiệm của các bên, nhóm nội dung cung cấp trên dịch vụ; tên miền.vn hoặc địa chỉ Internet xác định và ứng dụng Internet cung cấp dịch vụ.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về việc kiểm soát và chịu trách nhiệm về nội dung để bảo đảm các chương trình liên kết phải được biên tập, phân loại trước khi phát sóng, cung cấp đến các nền tảng truyền thông số khác. Đồng thời, phải kiểm soát và chịu trách. nhiệm về hoạt động của đối tác liên kết trong quá trình tổ chức sản xuất các chương trình liên kết.

Đối với kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền phải đáp ứng yêu cầu không bao gồm nội dung quảng cáo được cài đặt sẵn từ nước ngoài. Các nội dung quảng cáo phải được cài đặt tại Việt Nam. Cơ quan báo chi được cấp phép biên tập là đầu mối thực hiện cài đặt quảng cáo và chịu trách nhiệm về nội dung, thời lượng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo như đối với kênh truyền hình trả tiền.

Biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH đảm bảo không trái với quy định về báo chí, điện ảnh, quảng cáo; thực hiện cảnh báo nội dung bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về trẻ em, điện ảnh và các quy định liên quan. Việc biên dịch các kênh chương trình nước ngoài đảm bảo tôn trọng, bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt.

Bộ TT&TT sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan ngăn chặn việc phổ biến những nội dung PTTH theo yêu cầu không thực hiện biên tập, phân loại theo quy định.

Cũng theo quy định mới, các đơn vị có Giấy phép hoạt động PTTH, Giấy phép sản xuất kênh chương trình, Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất hoạt động sản xuất, liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình; hoạt động biên tập, biên dịch nội dung cung cấp trên dịch vụ PTTH; hoạt động cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ PTTH trả tiền theo quy định của Bộ TT&TT.

Đối với các kênh chương trình nước ngoài cung cấp trực tiếp qua vệ tinh có truyền dẫn qua Internet thì đơn vị cung cấp dịch vụ có giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được thiết lập hệ thống thu tín hiệu qua truyền dẫn Internet để cung cấp cho những đối tượng quy định.

Nghị định 71 sẽ chính thức có hiệu lực kể từ 1/1/2023.

Duy Vũ